Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics
Anàlisi Biològica OT 2
Anàlisi d'Aigua OT 2
Anàlisi d'Aliments OT 2
Anàlisi Instrumental Avançada en la Pràctica OT 2
Anàlisi Mediambiental OT 2
Anàlisi Multivariant de Dades OT 2
Auditories de Laboratoris: EN ISO 19011 OT 2
Avaluació de Riscos als Laboratoris Analítics OT 2
Bones Pràctiques de Laboratori i Elaboració OT 2
Calibratge i Verificació OT 2
Comunicació Científica i Redacció de Documents Tècnics OT 2
Control de Qualitat Intern OT 2
Cromatografia de Gasos OT 2
Cromatografia de Líquids OT 2
Disseny d'Experiments i Optimització OT 2
Documentació dels Sistemes de Qualitat OT 2
Eines TIC OT 2
Espectrometria de Masses i Tècniques Híbrides OT 2
Espectroscòpia Atòmica OT 2
Espectroscòpia Molecular OT 2
Espectroscòpia Vibracional OT 2
Estadística OT 2
Estimació de la Incertesa OT 2
Estratègies per a la Recerca de Feina OT 2
Exercicis d'Intercomparació i Materials de Referència OT 2
Gestió de Projectes OT 2
Habilitats d'Emprenedoria i Lideratge OT 2
Introducció a la Gestió de Qualitat OT 2
Mètodes d'Extracció en Química Analítica OT 2
Mostratge i Tractament de la Mostra OB 2
Optimització i Paràmetres de Qualitat en Cromatografia OT 2
Reconeixement de Pautes i Classificació OT 2
Sistemes de Qualitat als Laboratoris d'Assaig: ISO/IEC 17025 OT 2
Tècniques Electroanalítiques OT 2
Tests Estadístics i Anàlisi de la Variància OT 2
Validació de Mètodes Analítics OT 2

Plans docents

Comparteix-ho: