Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Sortides professionals

Els alumnes que cursin i superin aquest màster estaran preparats per poder treballar en recerca avançada fonamental o aplicada, tant en centres públics com privats de R+D+I. Una sortida important pels alumnes que cursin aquest màster, i estiguin interessats en continuar desenvolupant tasques de recerca, serà la realització d'un doctorat en un àmbit de recerca en el qual la modelització molecular sigui important. En l'àmbit del BKC i en l'entorn de Barcelona hi ha diferents grups de recerca dedicats a la modelització computacional en diferents camps de la Física, la Química i la Bioquímica en els quals els alumnes podran fer un doctorat. Però tampoc tindran cap problema si volen seguir els seus estudis de doctorat en qualsevol de les Universitats de l'Espai Europeu o d’altres continents.

No obstant això, l'ús i aplicació dels models/programes científics que aprendran els alumnes, juntament amb la seva formació avançada en informàtica i programació, els oferiran també possibilitats de treballar en departaments de R+D+I i de gestió d'empreses del sector tecnològic: empreses que necessitin analitzar sistemes de control complexos i xarxes, anàlisi i modelització de dades massives, empreses farmacèutiques, empreses dedicades a la tecnologia i materials per al medi ambient o per a l'energia, empreses de consultoria i auditoria tecnològica, empreses de desenvolupament d'aplicacions informàtiques, etc.

Comparteix-ho: