Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Química

Organització i metodologia docent

La organització i la metodologia docent de cada assignatura del màster estan explicades al corresponent pla docent, que es pot consultar a la guia acadèmica.
Comparteix-ho: