Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Química

Accions de suport i d'orientació

Accions de suport i d'orientació

L’objectiu del Pla d’acció tutorial (PAT) del Màster en Enginyeria Química, d’acord amb el que disposen els estatuts de la Universitat de Barcelona, és impulsar i estimular el ple desenvolupament personal, acadèmic i social dels estudiants com a part integrant de la seva formació com a professionals i/o investigadors.

En particular, el PAT té per objectius:

  • Facilitar el procés de transició i adaptació dels nous estudiants a l’ensenyament
  • Fer un seguiment personalitzat per promoure la millora del rendiment acadèmic
  • Proporcionar la informació necessària sobre l’ensenyament, la Facultat, i els serveis de que disposa la Universitat de Barcelona
  • Informar de les possibilitats de continuar els estudis (doctorat) i de sortides professionals.

 

Per tal d’assolir els seus objectius el PAT defineix les següents figures:

  • Coordinador del PAT, que és el coordinador del Màster
  • Tutor d’ensenyament, professor amb funció orientadora durant tot l’ensenyament
  • Tutor de conveni, professor que supervisa l’estada d’un alumne en una empresa
  • Tutor d’empresa, supervisor designat per l’empresa en estades sota conveni universitat-empresa.

 

Durant el període d’inscripció i fins el moment de la matrícula, el coordinador del Màster actua como tutor de tots el estudiants i les aconsella, si es necessari, sobre les seves característiques pròpies, de les assignatures a matricular i de qualsevol altre aspecte acadèmic.

Una vegada formalitzada la matrícula se assigna a cada alumne el seu tutor. El primer dia de classe, a la jornada de presentació del màster als alumnes de nova inscripció, es fa públic el tutor d’ensenyament corresponent a cada alumne.

 

Comparteix-ho: