Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Ambiental

Organització i metodologia docent

El Màster en Enginyeria Ambiental és un màster presencial que es divideix en unes assignatures teorico-pràctiques i un Treball Final de Màster (TFM) amb un fort component pràctic. La part de les assignatures de caràcter teòric s’organitza en classes presencials, la part pràctica i/o teoricopràctica de les assignatures es fa a una aula d’informàtica de la Facultat de Química on els estudiants treballen en la resolució de problemes, i/o en l'exposició pública de temes d'estudi, en grup o individualment utilitzant diferents eines informàtiques. Els estudiants disposaran d’accés al campus virtual de la UB on els professors els faran arribar el material didàctic necessari per assolir els coneixements de cada assignatura

En el TFM, en canvi, es tracta d'aplicar tots els coneixements adquirits a la resolució d'un projecte pràctic. Al final es presenten els resultats del treball en forma d'una memòria i una presentació oral. Tot el procés d'aprenentatge es duu a terme amb el suport d'un professor tutor i s'incentiva al màxim l'autonomia de l'estudiant.

Als plans docents de cada assignatura es pot trobar més informació sobre el professorat així com la metodologia docent emprada.

Comparteix-ho: