Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Ambiental

Accions de suport i d'orientació

Pla d'acció tutorial (PAT)

L’objectiu del Pla d’acció tutorial (PAT) del Màster en Enginyeria Ambiental, d’acord amb el que disposen els estatuts de la Universitat de Barcelona, és impulsar i estimular el ple desenvolupament personal, acadèmic i social dels estudiants com a part integrant de la seva formació com a professionals i/o investigadors.

En particular, el PAT té per objectius:

  • Facilitar el procés de transició i adaptació dels nous estudiants a l’ensenyament
  • Fer un seguiment personalitzat per promoure la millora del rendiment acadèmic
  • Proporcionar la informació necessària sobre l’ensenyament, la Facultat, i els serveis de que disposa la Universitat de Barcelona
  • Informar de les possibilitats de continuar els estudis (doctorat) i de sortides professionals.

 

Per tal d’assolir els seus objectius el PAT defineix les següents figures:

  • Coordinador del PAT, que és el coordinador del Màster
  • Tutor d’ensenyament, professor amb funció orientadora durant tot l’ensenyament
  • Tutor de conveni, professor que supervisa l’estada d’un alumne en una empresa
  • Tutor d’empresa, supervisor designat per l’empresa en estades sota conveni Universitat-empresa.

 

Durant el període d’inscripció i fins el moment de la matrícula, el coordinador del Màster actua como tutor de tots el estudiants i els aconsella, si és necessari, sobre les seves característiques pròpies, les assignatures a matricular i qualsevol altre aspecte acadèmic.

Una vegada formalitzada la matrícula s’assigna a cada estudiant el seu tutor acadèmic. El primer dia de classe, a la jornada de presentació del màster als estudiants de nova inscripció, es fa públic el tutor d’ensenyament corresponent a cada estudiant.

 

Pla d’Acció Tutorial (PAT) del Màster Universitari en Enginyeria Ambiental de la Universitat de Barcelona (aprovat per la Comissió de Coordinació del màster el 26 de setembre de 2013)

Pla d’Acció Tutorial (PATa) anual curs acadèmic 2022/2023

Assignació de Tutors acadèmics curs 2022/2023

Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)

Comparteix-ho: