Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Presentació

Recerca multiescala - Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica - Facultat de Química - Universitat de Barcelona

En els darrers anys hi ha hagut un enorme desenvolupament en el disseny dels supercomputadors. L'augment de la potència de càlcul ha obert la porta a l'estudi de processos físics i químics d'interès mitjançant l'ús de models i tècniques de simulació computacional multiescala, en funció de la mida del sistema (length scale) i de l'escala de temps en què succeeixen (time scale), i a partir dels elements atomicomoleculars que els conformen. Aquest enfocament teòric ha assolit un alt grau de fiabilitat i s'ha consolidat com a eina fonamental per analitzar i comprendre l'estructura i propietats de sistemes i processos complexos. D'altra banda, els coneixements avançats en informàtica, programació i ús d'eines de gestió i anàlisi de grans quantitats d'informació ofereixen un complement necessari de la formació cientificotècnica en un entorn laboral i de recerca cada vegada més dominat per les aplicacions informàtiques.

El màster interuniversitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica té com a objectiu principal donar una formació especialitzada en l'ús d'eines computacionals per estudiar problemes físics, químics i bioquímics en els quals l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular siguin rellevants. Amb aquesta finalitat, els alumnes que cursin aquest màster assoliran els coneixements generals i específics sobre diferents models teòrics i tècniques de simulació necessaris per descriure un determinat sistema, segons la mida i l'escala de temps en què té lloc el procés o la propietat d'interès. Els estudiants rebran la formació per utilitzar les eines de programació necessàries i els coneixements per aplicar les tècniques de simulació que han après, tant utilitzant paquets informàtics estàndard com programant les aplicacions necessàries.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Química
Places25
Idioma de docènciaAnglès — espanyol — català
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióSERGIO MADURGA DIEZ
Adreça electrònicadeganat.quimica@ub.edu
Comparteix-ho: