Millora de l'ocupabilitat

La Facultat de Química organitza accions per a la millora de l'ocupabilitat, la inserció laboral-professional i les emprenedories amb impacte directe sobre l'itinerari curricular, laboral i professional dels seus estudiants i titulats.

Fira empreses

La Fira d’Empreses de les facultats de Física i de Química, amb la participació de les facultats de Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra i Biologia, és una oportunitat perquè els estudiants contactin amb empreses d’activitats relacionades amb els estudis que estan cursant.

D’aquest contacte estudiant-empresa en pot sorgir una beca, un conveni per estada en pràctiques externes o un contracte de treball. Una altra cosa important per a l’estudiant, que la Fira d'Empreses pot aportar, és la formació en competències d’establiment de relació amb empreses, com ara dissenyar i presentar un bon currículum, fer una bona entrevista de treball, etc.

La Fira d’Empreses és també un marc perquè els investigadors dels grups de recerca estableixin relacions d’investigació/transferència. Representa un intent de superar la barrera universitat/empresa i d’impulsar la transferència tecnològica, tan important per al futur.

Pàgina web de la XIV edició de la Fira d'Empreses (10 d'abril de 2019)

 

Organitzat pel Deganat de la Facultat de Química amb el suport del Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona.

La tècnica del Speed-Networking és una proposta destinada a que els participants puguin presentar el seu perfil professional a ocupadors d'empreses del sector químic i afins, d'una manera dinàmica i impactant amb una limitació temporal.

L'objectiu final és el de donar a conèixer de primera mà i visibilitzar el talent dels joves universitaris (estudiants de grau, màster, doctorat, i recent titulats dels ensenyaments de la Facultat Química), així com el valor i la innovació que com a futurs professionals poden aportar al sector.

Tant l'Speed-Networking com els tallers de preparació (disseny d'un bon currículum, preparació d'una bona entrevista de treball, etc.) es programen en el període comprès entre semestres, un cop finalitzats els exàmens i les presentacions dels treballs final de grau.

Responsable: Dr. Pablo Gamallo

Correu de contacteocupabilitat.quimica@ub.edu

 

Informes breus de les edicions anteriors disponibles a la secció web del SAIQU de la Facultat de Química

 

Comparteix-ho: