Modificacions de matrícula

NOU TERMINI EXCEPCIONAL 

Davant la situació d’excepcionalitat creada per l’estat d’alerta sanitària per COVID_19, el Consell de Govern de 22 d'abril de 2020 ha aprovat les Directrius generals de funcionament de la docència i l'avaluació per al curs 2019/20.

Un dels punts aprovats i que afecten als aspectes econòmics de les matrícules ha estat l'ampliació especial del termini per sol·licitar modificacions i anul·lacions de matrícula d’assignatures de segon semestre.

Aquest termini s'ha ampliat fins el 15 de maig de 2020.

Les sol·licituds es faran on line i necessitareu adjuntar la documentació requerida depenent del vostre cas. Per exemple, si és deguda a una malaltia greu, un informe mèdic. A més haureu d’adjuntar un INFORME motivat del cap d’estudis pels ensenyaments de Graus o del Coordinador pels ensenyaments de Màsters.

 

Graus 

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DE MATRÌCULA

Màsters

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

 

------------------------------------------------------

GRAU

Anul·lació total de matrícula

Termini: fins al 31 d'octubre del 2019

Causes que comporten la devolució de l'import de matrícula:

  • Malaltia greu degudament justificada de l'alumne
  • Matrícula en un altre centre de la Universitat o altres universitats pública

 

Anul·lació parcial

Termini: 1r semestre: fins al 31 d'octubre de 2018 - 2n semestre: fins al 6 de març de 2019

Documentació:

  • imprés de sol·licitud s'ha de recollir a la Secretaria
  • fotocòpia del resguard de matrícula
  • justificant del pagament de la matrícula

 

MÀSTERS

Modificacions de matrícula

El termini que la Facultat de Química ha establert per a sol·licitar la supressió, canvi o addició d’assignatures un cop efectuada la matrícula, per assignatures de primer semestre, finalitzarà el 18 d’octubre de 2019.

Per tal de poder sol·licitar una modificació de matrícula haureu d'accedir al següent enllaç:

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA - període finalitzat

SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA - període finalitzat

 

Durant el segon semestre, per assignatures matriculades al juliol/setembre de segon semestre, el període de modificacions establert pel centre serà de l'1 al 28 de febrer de 2020.

Per a realitzar aquestes mofiicacions heu de descarregar el següent imprès (S2) i portar-lo al coordinador del màster corresponent per a què us faci una resolució. Fet això, haureu de passar per la secretaria amb la sol·licitud i la resolució signada del coordinador per a què us facin les modificaciones corresponents.

Finalitzat aquest període, i com a màxim fins el 6 de març de 2020 es podrà sol·licitar modificació de matrícula on line però tenint en compte que aquesta modificació generarà una nova liquidació econòmica que substituirà o complementarà l'anterior i s'haurà d'abonar l'import dels crèdits que s'ampliïn sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que anul·lats o modificats.

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA FORA DE TERMINI I SENSE DRET A DEVOLUCIÓ

Comparteix-ho: