Ocupabilitat

inici Relacions externes

L’àmbit de transferència i relació amb la societat és una de les línies d’actuació de la Facultat de Química, de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva són factors clau. Les relacions externes de la Facultat s’articulen en les activitats de difusió per a futurs estudiants, i els serveis a empreses i organitzacions externes.

La Facultat organitza cada any diverses activitats perquè els estudiants de secundària puguin conèixer la Facultat i els ensenyaments que s’hi imparteixen.

Finalment, la Facultat posa a disposició del món empresarial una sèrie de serveis i esdeveniments per aprofundir la transferència científica i tecnològica.

Comparteix-ho: