Qualitat

La Comissió de la Qualitat, creada l’any 2009 com a comissió delegada de la Junta de Facultat, és l’organisme de la Facultat de Química competents en el disseny, implantació i millora del Sistema de Gestió de Qualitat de la Facultat (SAIQU), el qual engloba tots els aspectes relatius a la planificació, seguiment, revisió i millora dels ensenyaments oficials de grau i màster de la Facultat així com també els recursos materials i els serveis involucrats, inclosos els equipaments i instal·lacions dels laboratoris docents. La UQMAS, en formar part de la Comissió de Qualitat, participa en tasques d’implantació, manteniment i assessorament tècnic respecte el Sistema de Gestió.

El portal web específic de la Qualitat de la Facultat, engloba tots els continguts relacionats amb la Gestió de la Qualitat a la Facultat i el Sistema de Qualitat de la docència (SAIQU).