Seguretat i Medi Ambient - UQMAS

logo Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat

Benvinguts a l’espai en línia de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. En aquest espai podreu trobar, entre d’altres, informacions i utilitats d’interès relacionades amb la gestió del dia a dia dels aspectes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral a la Facultat de Química.

Tal i com reconeix la política de qualitat, medi ambient i seguretat, la Facultat de Química assumeix de forma decidida el compromís de la millora contínua de la qualitat en la gestió de tots els processos que s’hi duen a terme, des de la preinscripció i matriculació dels estudiants fins a l’anàlisi dels resultats finals dels processos d’ensenyament passant per la tutorització, la gestió de les pràctiques externes i la mobilitat dels estudiants o la gestió dels laboratoris i altres espais de la Facultat. La màxima satisfacció del personal implicat així com el respecte al medi ambient i la garantia de les millors condicions de seguretat i salut per a tot el personal són també aspectes en els quals la Facultat està plenament compromesa.

Els sistemes de gestió representen una eina excel·lent per a la millora contínua dels processos. És per això que a l’arrel de la constitució del Comitè de Qualitat primer, l’any 1996, i de la creació de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat després, l’any 2001, es treballa en la implantació i el manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat dels Laboratoris Docents (SGQLD). Amb l’arribada de les titulacions oficials de grau i màster s’ha treballat també en el disseny, implantació, revisió i millora del Sistema d’Assegurament Intern (SAIQU), el qual engloba el conjunt de tota la docència i els processos relacionats de la Facultat.

L’espai web UQMAS està dissenyat amb l’objectiu de facilitar la cerca d’informació en temàtiques variades que poden estar relacionades de diferent forma amb la unitat però que es poden tractar de manera diferenciada i a través de diferents vies i amb múltiples òrgans o unitats responsables, ja siguin internes o externes a la pròpia Facultat. La funció principal d’aquesta pàgina és, per tant, actuar com a nexe d’unió i distribució de continguts diversos aïllats que aquí prenen forma conjuntament i faciliten doncs l’obtenció d’informació addicional o la realització de qualsevol tràmit o gestió que pugui estar-hi relacionat.

Contacte

La Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de la Facultat de Química es troba situada a la planta baixa, al costat de la secretaria d’estudiants de grau de Química. Per a qualsevol consulta es realitza atenció presencial en horari de matí. Altres vies de contacte són:

  • Telèfon: 934 021 008 (21008 si truqueu des de la xarxa Ibercom de la Universitat)
  • Correu electrònic (mitjà de contacte preferent): uqmas@ub.edu
 

Responsable de la unitat: Josep Oriol Bernad Marcos

Comparteix-ho: