ordinador

De moment, hem posat en marxa un espai de diàleg. Un espai que, si bé no és ni arribarà a ser públic, sí que té pretensions de fòrum, de ser un indret on posar a prova idees i valors. Una idea vella, nodrida amb la nostàlgia de joves graduats dispersos per la institució, pren forma en aquest Seminari, on professors i investigadors preocupats per la filosofia, és a dir, per la comprensió del present, ens comprometem a fer preguntes i a cercar respostes, a escoltar i a dissentir, i, sobretot, a pensar. Compartim la preocupació per l'accelerada crisi de la raó pràctica, pel desplaçament cultural cap a la trivialització, pel creixent culte a l'opinió i la imperiosa seducció de la banalitat. Sense fer professió de fe racionalista, no renunciem a l'imperatiu categòric de la filosofia: el deure de comprendre el món, o si volem dir-ho així, de donar-li un sentit; i encara que amb afany i entusiasme desiguals, tampoc renunciem a l'imperatiu polític d'intervenir en la ciutat amb la pretensió de millorar-la.

L'objectiu de fons del Seminari és escoltar-nos, preguntar-nos, donar-nos respostes, afirmar-nos i negar-nos. Els nostres treballs (publicacions, tesis, projectes) seran, per tant, els objectes d'anàlisi i reflexió. El Seminari serà un lloc de mediació, de posta a punt dels treballs individuals i, ocasionalment, un centre de producció col·lectiva; en ambdós casos, el Seminari actuarà com a instrument d'intervenció en l'espai públic de deliberació. Però sabrem estar oberts als altres: intentarem que passin pel Seminari professors i investigadors eminents, que puguin posar més llenya al nostre foc, que ens estimulin o ens provoquin. Anirem revisant el projecte sobre la marxa, adequant-lo a nous reptes o situacions, fugint tant de l'ordre tancat com de la indefinició: entre un i altre, entre la fe i la indiferència, entre les categories rígides i les blandes, preferim l'ordre, l'estructura, la raó… provisionals.

Llarga vida al Seminari!