Informació

Aquest tràmit serveix per presentar queixes i suggeriments. Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució. Si voleu més informació, podeu consultar el web informatiu de la seu electrònica.

Aquest document no té la consideració de recurs administratiu i, per tant, no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent.

Temps de resposta. En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació de la queixa o suggeriment, la unitat responsable ha de respondre-hi i ha de comunicar-vos la resposta a l’adreça de correu electrònic que hàgiu indicat.

Identificació

Hi ha dues vies d’accés al formulari electrònic segons el perfil d’usuari:

  • Col·lectius UB: l’accés es fa amb l’autenticació UB i, per tant, no necessita signatura.
  • Externs: la identificació s’ha de fer amb certificat digital reconegut, idCAT Mòbil o Cl@ve.