Diccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll)

El Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, és un diccionari descriptiu de la llengua catalana; és a dir, un diccionari que té per objecte la caracterització de les unitats lèxiques des del punt de vista del contingut i l’ús real, sense restriccions basades en criteris prescriptius. 

Aquesta obra, iniciada per Antoni Maria Alcover i continuada per Francesc de B. Moll, es va elaborar durant la primera meitat del segle xx mitjançant la recopilació de formes vives a tot el territori de parla catalana i a partir del buidatge de textos antics i moderns, i es va publicar en deu volums. És, doncs, un diccionari integral, que reuneix la llengua literària, dialectal, antiga i moderna. 

Durant el bienni 2001-2002, gràcies a un acord entre l’Editorial Moll (propietària de l’obra en aquell moment) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el DCVB es va informatitzar per poder consultar-lo en línia. Des d’aleshores i gràcies a un nou acord de cooperació entre l’IEC i la Institució Francesc de Borja Moll, titular actual dels drets del DCVB, es pot accedir al contingut de l’obra des del web de l’IEC sense cap restricció.

Cada entrada d’aquest diccionari inclou la informació morfològica del mot, la definició, la traducció al castellà, les diverses accepcions que té i expressions de què forma part, la distribució dialectal, la pronúncia fonètica, alguns sinònims, l’etimologia i exemples de frases de la llengua viva i de frases de la llengua escrita on apareix.

Així doncs, el Diccionari Alcover-Moll és una eina molt útil i completa per trobar mots que són específics d’un dialecte o que són arcaics. No hem d’oblidar, però, que és un diccionari descriptiu i que, per tant, un mot que aparegui en aquest diccionari no ha de ser necessàriament normatiu. 

Com en tots els diccionaris allotjats a l’IEC, la consulta d’una entrada concreta permet accedir a l’entrada corresponent d’altres obres, entre les quals hi ha el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, un altre diccionari descriptiu restringit a la llengua moderna (de 1833 ençà), i al corpus textual en què s’ha basat, el CTILC. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *