Verificador del Word

Diccionari complementari del Word amb la nova ortografia

Dins el procés d’aplicació de la nova ortografia de l’IEC als textos de la Universitat de Barcelona, després de posar a l’abast dels usuaris el diccionari d’exclusions per treure del verificador del Word tots els mots amb grafies anteriors a la reforma ortogràfica, avui publiquem un diccionari complementari per al català que incorpora les noves grafies al procés de verificació ortogràfica. […]
excluded

Diccionari d’exclusions del Word per a la nova ortografia catalana

Conscients que sense l’acompanyament de les eines informàtiques es pot fer més difícil l’assimilació de la nova ortografia ratificada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el passat 24 d’octubre de 2016, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona posem a l’abast dels usuaris un diccionari d’exclusions per al verificador ortogràfic del Word. Un cop instal·lat, aquest diccionari d’exclusions facilitarà la revisió dels textos d’acord amb la nova ortografia aprovada per l’IEC, atès que indica al verificador del Word que no accepti com a formes correctes els mots afectats per la reforma ortogràfica. […]
configura llengua

Guia de configuració de la llengua dels documents i del verificador del Word

Amb la intenció d’orientar els usuaris del Word en la configuració adequada de les eines d’ajuda a l’escriptura de què disposa aquest programa, hem redactat una Guia de configuració de la llengua dels documents i del verificador del Word, que podeu trobar al Dipòsit Digital de la UB. El document, tot i que està adreçat principalment als usuaris de la comunitat universitària de la UB, conté consells que creiem que poden ser ben útils a qualsevol usuari. […]