Traducció automàtica

Plantilles per a traduccions automàtiques

Els Serveis Lingüístics recomanen dos traductors automàtics diferents, l’Apertium i el Google Translate, a fi que els usuaris puguin gestionar les seves traduccions i revisar-ne els resultats. Aquestes dues eines s’han triat per la qualitat lingüística dels textos finals i perquè ofereixen la possibilitat de traduir documents. En general, però, la traducció automàtica produeix un resultat que no és apte per ser difós ni publicat directament. […]

Guia sobre traducció automàtica

La traducció automàtica és una realitat que cada vegada és més present al nostre entorn. Fins i tot, des dels Serveis Lingüístics, no ens fa cap recança reconèixer que és una eina que fem servir diàriament en les nostres tasques de traducció entre català i castellà, perquè ens permet obtenir una primera versió traduïda dels textos de manera molt més ràpida que no amb el sistema tradicional. […]

Eines de traducció automatitzada en línia

Des de fa uns quants anys, la presència d’eines de traducció automatitzada en línia ha anat augmentant considerablement. Visiteu, si no, la pàgina de la Generalitat sobre aquests recursos. La majoria d’eines que trobeu en aquesta pàgina, com ara el mateix traductor de la Generalitat de Catalunya, ofereixen dos recursos bàsics: la traducció de pàgines web i la traducció de text directe. […]