Cerques avançades amb el Google: restricció de l’URL

Per acotar la vostra cerca a unes pàgines web determinades, podeu usar els operadors site o inurl. L’operador site permet restringir el domini en què voleu fer la cerca. Si, per exemple, voleu cercar tots els documents de l’Institut d’Estudis Catalans que parlen del guionet, podeu escriure l’expressió següent:

guionet site:iec.cat

La restricció de domini també es pot fer per mitjà del formulari que apareix si cliqueu en el text Cerca avançada que hi ha sota el quadre de cerca del Google.

Si els resultats obtinguts són massa nombrosos i en realitat només us interessen els documents que pertanyen a la Secció Filològica de l’IEC, podeu restringir encara més la cerca amb l’operador inurl, que permet indicar quina expressió ha d’aparèixer en l’URL de les pàgines cercades:

guionet site:iec.cat inurl:filologica

L’operador inurl es pot usar també sense l’operador site, però aleshores cal tenir present que mostrarà totes les pàgines que en l’URL contenen el mot filologica tant si pertanyen al domini iec.cat com si no. En cada cas, doncs, caldrà valorar la conveniència d’usar un o més operadors.

Imagineu que voleu fer cerques globals dins el text provisional de la gramàtica de l’IEC, que actualment no ofereix gaires opcions de cerca. Els operadors comentats us poden ajudar a trobar la informació cercada tenint en compte que tots els documents actuals tenen en comú el fragment d’URL  www2.iec.cat/institucio/seccions/filologica/gramatica/ Així, podeu cercar el mot guionet dins el text de la gramàtica usant una combinació dels dos operadors, com ja hem vist:

guionet site:iec.cat inurl:gramatica

També podeu usar únicament l’operador inurl amb una especificació més llarga, cosa que fa improbable que pugui coincidir amb pàgines d’altres dominis:

guionet inurl:filologica/gramatica

Fins i tot, podeu usar diverses vegades l’operador per expressar el mateix sense indicar cap ordre concret dins l’URL:

guionet inurl:gramatica inurl:filologica

Tingueu present que no s’ha de deixar cap espai en blanc entre els operadors comentats i les expressions que han d’incloure.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.