cerques

Diccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll)

El Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, és un diccionari descriptiu de la llengua catalana; és a dir, un diccionari que té per objecte la caracterització de les unitats lèxiques des del punt de vista del contingut i l’ús real, sense restriccions basades en criteris prescriptius.  Aquesta obra, iniciada per Antoni Maria Alcover i continuada per Francesc de B. […]
optimot

L’Optimot, actualitzat

En un apunt anterior us vam parlar de l’Optimot, el servei de la Direcció General de Política Lingüística que permet consultar de manera integrada diferents fonts (entre les quals cal destacar el DIEC, el Diccionari català-castellà d’Enciclopèdia i els diccionaris terminològics del TERMCAT), a més de les Fitxes de l’Optimot, elaborades en resposta a les consultes rebudes per part dels usuaris d’aquest servei. […]

Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Els diccionaris descriptius tenen com a finalitat caracteritzar les unitats lèxiques d’una llengua quant a contingut i utilització real, en contraposició amb els diccionaris normatius, que tenen la pretensió de ser prescriptius i incorporen només les unitats lèxiques i els valors que la normativa lingüística considera admesos. Un d’aquests diccionaris és el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, (DDLC), un projecte lexicogràfic de gran abast, desenvolupat entre 1985 i 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans, que té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català. […]

Justiterm

El Justiterm és un recurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que inclou tot un conjunt de locucions i d’expressions d’ús molt freqüent en el llenguatge jurídic i administratiu, amb la correspondència al castellà. Es va posar en marxa l’any 2002 i des d’aleshores ha anat creixent fins a arribar a les 8.400 entrades que té avui aproximadament. […]

Diccionaris d’anglès en línia

De diccionaris d’anglès en línia, n’hi ha més que en cap altra llengua. Precisament per això és important saber quines són les obres més rellevants per la qualitat o fiabilitat de les informacions que contenen. En la breu selecció que us presentem a continuació no hi ha incloses obres per a finalitats específiques (diccionaris per a estudiants d’anglès, diccionaris bilingües, diccionaris escolars, etc.), […]
one look

Multicercadors de diccionaris en anglès: Onelook Dictionary Search

La llista de diccionaris en anglès és immensa. Per aquesta raó, poden ser especialment útils les eines que ens permeten la cerca simultània a un conjunt ampli d’obres. Els multicercadors, a més de permetre fer una cerca més exhaustiva, ofereixen la possibilitat de descobrir obres lexicogràfiques i valorar-les pels resultats obtinguts en les cerques. […]

Recursos multilingües: Electropedia i Termite

Avui presentem dos recursos terminològics multilingües pertanyents a organismes internacionals que s’ocupen de l’estandardització i la regulació en els àmbits de l’electrotècnia i les telecomunicacions: l’Electropedia i el TERMITE. L’Electropedia és un recurs de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), organisme encarregat d’establir la coordinació i la unificació de les diferents normes estatals sobre electrotècnia, i recull tota la terminologia (més de 20.000 termes amb definicions) en anglès i francès, amb equivalències en altres llengües, com ara l’espanyol, el portuguès, l’italià, l’alemany, etc. […]

Recursos multilingües: Grand dictionnaire terminologique

Un altre recurs multilingüe que pot ser útil per trobar solucions per al català, tot i no contenir-lo, és el Grand dictionnaire terminologique (GDT), banc de dades terminològiques de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, que conté fonamentalment correspondències terminològiques entre l’anglès i el francès. El GDT és l’eina principal de la normalització del francès al Quebec i, per tant, es tracta d’una eina comparable al Cercaterm del Termcat. […]

El signe + ja no funciona a les cerques del Google

Fa unes setmanes que l’operador + ja no es pot utilitzar per indicar al Google que volem fer una cerca exacta, tal com vam explicar en l’apunt «Cerques avançades amb el Google: cerca exacta». Ara cal usar sempre cometes, tant si es tracta d’una expressió amb més d’una paraula, com si es tracta d’una paraula sola o d’un conjunt de paraules que volem amb la forma exacta però en qualsevol ordre. […]

Phraseup*

Phraseup* és una eina que permet trobar les col·locacions més habituals d’una paraula gràcies a un algorisme que cerca en els textos disponibles a Internet, independentment de la llengua en què estan escrits. Això és especialment útil quan necessitem saber quins són els contextos sintàctics més habituals d’una paraula o les paraules amb les quals concorre generalment.1 Per exemple, si volem saber quines són les preposicions que acompanyen l’adjectiu bel·ligerant podem escriure bel·ligerant* en el quadre de cerca i obtindrem una llista amb el mot bel·ligerant seguit dels tres mots que Phraseup* ha trobat més recurrents en aquesta posició. […]