Deixa que el text flueixi amb AutoUnbreak

Si heu copiat mai text d’un PDF, haureu vist que de vegades el text resultant presenta salts de paràgraf addicionals al final de cada línia i que, per tant, el text queda segmentat de manera inadequada.

L’AutoUnbreak és una aplicació molt senzilla que permet desfer-se d’aquests salts de línia sobrers en tres clics. Podeu veure’n el funcionament al vídeo següent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.