Detecta i evita el plagi amb l’Urkund

Avui dia hi ha diversos programes per detectar de manera automàtica evidències de plagi en un treball. Els membres de la Universitat de Barcelona disposem de l’Urkund, una aplicació integrada al Campus Virtual, que és molt senzilla de fer servir i proporciona bons resultats.

Aquesta eina està disponible en les activitats de tipus tasca, que serveixen perquè els estudiants pengin documents a la plataforma o bé escriguin textos en línia, que després els professors avaluen. Si s’activa el detector de plagi Urkund, s’analitza tot el text per detectar si hi ha plagi o no, i es generen informes que mostren les fonts on s’han trobat coincidències i el percentatge de plagi.

Més enllà d’aquests recursos de què disposen els docents, hi ha altres estratègies per minimitzar el plagi, com ara:

  • Incloure entre els objectius del treball reflexions que dificultin la tasca de copiar.
  • Combinar el lliurament del treball amb una presentació oral per demostrar el domini del temari.
  • Reforçar l’aprenentatge de les tècniques de citació.
  • Promoure que els mateixos estudiants verifiquin el grau de similitud de la seva feina amb un programa antiplagi abans del lliurament definitiu.

En aquest sentit, és important que l’estudiant conegui també eines i estratègies, com ara:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.