Difusió, pàgina 2

Actualització dels motors de cerca directa

Aprofitant el darrer apunt sobre el IATE, hem actualitzat la pàgina i la llista de motors de cerca directa que us posem a l’abast. A banda del motor d’aquest recurs, hi trobareu altres novetats. Recursos lingüístics En aquest apartat hi ha dos recursos nous: És a dir, portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que recull els criteris lingüístics de TV3 i Catalunya Ràdio. […]

Subscripció als RSS per correu electrònic

Per facilitar el seguiment de blogs i altres entorns que s’actualitzen sovint, hi ha l’opció de subscripció als RSS mitjançant el correu electrònic. Si bé els usuaris poden fer servir algun lector d’RSS o el seu propi client de correu per gestionar aquests canals, no és estrany que els mateixos productors web ofereixin alguna solució de subscripció per enviar els continguts nous al correu, sense que calgui configurar res. […]

«Els nombres»: un nou capítol del CUB

El CUB estrena un nou capítol de criteris lingüístics amb la publicació d’«Els nombres», sobre l’escriptura dels numerals. «És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»? […]

Vocabulari d’enginyeria química

Els Serveis Lingüístics i la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química de la UB publiquen el Vocabulari d’enginyeria química, la primera obra en línia de la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l’Alumnat. Aquesta obra conté 1592 denominacions (527 termes catalans amb els equivalents en castellà i anglès) que s’han seleccionat seguint un arbre de camp que preveu les branques següents: Processos i operacions unitàries Equipament i serveis industrials Productes industrials Disseny, economia i control de processos químics En aquesta primera edició s’han inclòs únicament els termes seleccionats per a les dues primeres branques. […]

La correcció de galerades en format PDF

Una de les últimes fases habituals de la correcció de textos que es publiquen en formats acurats (en suport paper o electrònic) són les galerades. Durant aquest procés, els revisors comproven que el text final, en la presentació definitiva que han treballat els dissenyadors, és correcte: verifiquen que no s’hagi perdut cap destacat, que no hi hagi paraules mal partides a final de ratlla, que no s’hagin introduït errors ortogràfics de resultes de la maquetació, que no hagi quedat cap error en la primera correcció, etc. […]

Els Serveis Lingüístics de la UB, al Twitter

Els Serveis Lingüístics de la UB s’han estrenat al Twitter a través del canal UB_endirecte per difondre la seva activitat.  Inicialment, des de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia hi farem difusió dels apunts del blog i les actualitzacions dels Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB).   […]

Nova edició del CUB

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona us presenten una nova edició dels Criteris de la Universitat de Barcelona, el CUB, que és el llibre d’estil de la nostra institució. Els criteris que es poden trobar al CUB són lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions, i en aquesta nova edició tenen una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal. […]

Coneixeu la revista Terminàlia?

Tot just fa un any, el desembre de 2009, que va néixer Terminàlia, la revista semestral de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Es tracta de la primera revista catalana sobre terminologia i es publica tant en paper com en suport electrònic. Tal com anunciaven des de l’editorial del número zero, «l’objectiu principal és fer conèixer arreu l’activitat científica i professional relacionada amb la terminologia catalana, des de la recerca fins a les aplicacions, des dels serveis fins als productes, des de les accions de formació fins al debat social. […]

Un tip de trucs, també al mòbil

Hem instal·lat una aplicació al blog per facilitar l’accessibilitat d’Un tip de trucs des dels telèfons intel·ligents (smartphones). Quan s’hi accedeix mitjançant un d’aquests aparells la plantilla del blog es modifica per adaptar-se a les pantalles de dimensions més reduïdes. El contingut dels apunts, incloent-hi les imatges, s’adapta a un format més adequat. […]

Acord sobre l’ús no sexista de la llengua

Després de la jornada «Visibilitzar o marcar: repensar el gènere en la llengua catalana», que va tenir lloc el 19 de març de 2010 a la Universitat de Barcelona  i que va organitzar el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA), es va constituir un grup de treball, a petició del mateix GELA, format per diferents institucions, amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen i consensuar les línies d’aplicació. […]