El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (UB) és el dipòsit institucional que conté en format electrònic les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional dels membres de la comunitat universitària.

Objectius del Dipòsit

  • Difondre els documents publicats per la UB i per membres de la comunitat universitària per incrementar-ne i potenciar-ne la visibilitat.
  • Garantir l’accessibilitat futura i la preservació dels documents digitals generats.
  • Concentrar en un únic servidor i interfície de cerca tots els materials o documents digitals de la UB.
  • Incentivar la creació i l’ús de la producció científica pròpia.

Organització del Dipòsit

El Dipòsit Digital, que coordina el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), està organitzat en cinc grans comunitats:

  • Docència. Consta de les col·leccions OMADO, que inclou documents docents elaborats per professorat de la UB, i RIDOC, que recull altres documents relacionats amb l’àmbit de la docència elaborats per unitats administratives i acadèmiques de la UB.
  • Institucional. Conté documentació de diversos òrgans de la UB a la qual es vol donar difusió.
  • Recerca. Conté publicacions en accés obert derivades de l’activitat investigadora del professorat de la UB.
  • Mediateca. Inclou documents audiovisuals de la UB.
  • Treballs de l’alumnat. Inclou treballs finals de grau, màster o postgraus.

Drets d’autor

La major part dels documents d’aquest Dipòsit estan subjectes a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre que se’n reconegui l’autoria. L’ús comercial i la possibilitat de generar obres derivades, a més de les condicions per fer-ho, estan determinats per la llicència específica a la qual està subjecte cada material.

Característiques tècniques

El Dipòsit Digital està implementat amb DSpace, un programa de codi font obert i d’ús molt estès a escala internacional, desenvolupat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i l’empresa Hewlett-Packard (HP).

D’altra banda, el Dipòsit usa el protocol d’interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que n’incrementa la visibilitat dels documents, ja que permet l’intercanvi de metadades i l’accés als documents des d’altres repositoris internacionals.

Judit Casals i Montserrat Aguasca
Tècniques del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.