El Grand dictionnaire terminologique, a l’aparador

L’Oficina quebequesa de la llengua francesa ha estrenat la Vitrine linguistique, una interfície de consulta de les dues principals eines de normalització del francès al Quebec pel que fa a l’establiment de les formes lingüísticament correctes: la Banque de dépannage linguistique (BDL) i el Grand dictionnaire terminologique (GDT).

La BDL és un recurs que permet resoldre qüestions relatives a la gramàtica, l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes relacionats amb la redacció de textos. El GDT és la base de dades terminològica i conté fonamentalment correspondències entre l’anglès i el francès. És un recurs comparable al Cercaterm del TERMCAT.

El cercador de la Vitrine permet fer cerques simultàniament a tots dos recursos o seleccionar-ne un de concret. Els resultats d’una cerca mostren una vista resumida de la informació amb indicació de la procedència (BDL o GDT). Si se selecciona qualsevol dels resultats obtinguts, es pot veure que els de la BDL porten a pàgines de llengua i els del GDT porten cap a fitxes terminològiques. Tant en un cas com en l’altre, els resultats es poden restringir seleccionant el tema (en la BDL) o l’àrea temàtica (en el GDT).

El GDT, en tant que recurs multilingüe, pot fer les cerques per qualsevol de les llengües en què s’ha entrat la informació terminològica: francès, anglès i, segons el cas, altres llengües, com ara el castellà o el català. Cal tenir present que l’objectiu del GDT és fixar la terminologia correcta en francès, per la qual cosa els termes en francès solen anar acompanyats de més informació sobre l’adequació o correcció d’una denominació concreta.

Justament perquè el GDT és una eina d’actualització terminològica que busca solucions per evitar l’ús indiscriminat d’anglicismes científics i tècnics, pot servir de font d’inspiració per trobar solucions per al català davant d’aquests mateixos anglicismes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *