Les gramàtiques i l’ortografia de l’IEC a un clic

La Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), l’Ortografia catalana (OIEC) i la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU) ja es poden consultar en línia. En els tres casos es tracta de la segona edició revisada, acompanyada d’un entorn de consulta propi, amb un cercador incorporat i elements de navegació que permeten de contextualitzar la consulta i desplaçar-se pel text.

A més de servir per posar a l’abast de tothom aquestes obres, aquestes edicions estan pensades perquè se’n pugui fer una consulta simple i potent, i alhora precisa i fiable, orientada a obtenir la informació necessària per resoldre, segons el cas, els dubtes gramaticals o ortogràfics, o per a l’estudi de la llengua. D’altra banda, les característiques d’aquestes edicions permeten de mantenir constantment actualitzades aquestes obres. L’enfocament eminentment pràctic d’aquestes edicions té com a objectius potenciar el coneixement i l’ús de la llengua i fer familiars als usuaris no especialitzats les gramàtiques i l’ortografia com a eines de consulta. 

Entre les novetats que comparteixen les edicions en línia, cal destacar la part dedicada a la consulta de la conjugació de cadascun dels 8.756 verbs que tenen entrada al DIEC, que consten d’un total de 482.785 formes conjugades que comprenen les variants geogràfiques reconegudes per la normativa. 

La nova edició en línia de la GIEC incorpora les novetats introduïdes en l’elaboració de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) i la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU), i reuneix el text publicat el 2016 i la bibliografia publicada el 2019. Entre les eines de consulta que ofereix aquesta edició, cal destacar dues modalitats especials de cerca: la que permet de localitzar només els apartats de l’obra que tracten sobre un mot o concepte determinat, o n’aporten informació rellevant (cerca per matèria), i la que permet de cercar una forma amb les seves variants (cerca amb variants). 

En el cas de la GBU, l’edició en línia integra el text imprès, publicat el 2019, i els enregistraments sonors dels exemples, fins ara consultables gràcies a un codi QR. Permet la consulta particularitzada de les remarques normatives i d’ús, de les quals proporciona un índex. Així mateix, integra la consulta del glossari de termes gramaticals, tal com ho fa la GEIEC, i ofereix alhora un índex de termes. 

Finalment, l’edició en línia de l’OIEC inclou i aplica totes les modificacions aprovades el 2021 i també ofereix un índex analític completament nou, en la mateixa línia que el de la GIEC, i una guia bibliogràfica. A més, posa a disposició de l’usuari eines de consulta específiques per a l’índex d’exemples, que permeten de filtrar-los tipològicament segons si són mots pertanyents al lèxic comú o si són xifres, símbols o abreviacions, i segons si pertanyen a una classe de noms propis o si són sintagmes, locucions o oracions. 

Aquests projectes han estat possibles gràcies a la col·laboració de la Fundació La Caixa.

Institut d’Estudis Catalans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.