La correcció de galerades en format PDF

Una de les últimes fases habituals de la correcció de textos que es publiquen en formats acurats (en suport paper o electrònic) són les galerades. Durant aquest procés, els revisors comproven que el text final, en la presentació definitiva que han treballat els dissenyadors, és correcte: verifiquen que no s’hagi perdut cap destacat, que no hi hagi paraules mal partides a final de ratlla, que no s’hagin introduït errors ortogràfics de resultes de la maquetació, que no hagi quedat cap error en la primera correcció, etc.

Les galerades tradicionals sobre paper
Les galerades tradicionals sobre paper

En general, els textos que s’han de revisar en aquesta fase arriben en formats tancats, com ara el PDF, de manera que les galerades, tradicionalment, s’han hagut de fer en paper. Això té una sèrie d’inconvenients, com ara que l’enviament i el retorn de la feina s’ha de fer en mà o per correu postal, per exemple. Aquests esculls es poden salvar si les galerades es fan directament en format electrònic.

Als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona fem servir el programa Adobe Acrobat X Pro a aquest efecte, perquè, entre d’altres, presenta els avantatges següents:

  • Estalvi considerable de temps (a l’hora d’enviar i rebre la feina), de despeses de tramesa (si el revisor no treballa a la mateixa ciutat que l’editor) i de paper (no cal imprimir res).
  • Facilitat de lectura, ja que les crides i marques s’assemblen a les usades tradicionalment en les correccions sobre paper.

A fi que els correctors sàpiguen fer les galerades d’un PDF amb l’Adobe Acrobat X Pro i que els clients (editors, maquetadors, dissenyadors, supervisors de la feina, etc.) les sàpiguen interpretar, s’ha elaborat un manual breu en què es presenten algunes indicacions bàsiques del programa.

La guia L’Adobe Acrobat per a la revisió de galerades presenta les eines i els recursos que tenim per fer marques de revisió diferents —inserir i substituir text, suprimir-ne, fer indicacions de format, marcar línies vídues o òrfenes, introduir comentaris, etc.—, però també explica com ens podem personalitzar el programa per fer precisament el procés de correcció de galerades i quines possibilitats tenim per visualitzar o imprimir les esmenes que s’hi han introduït còmodament.

Vídeo breu sobre l’ús de l’Adobe Acrobat X Pro
Vídeo breu sobre l’ús de l’Adobe Acrobat X Pro

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *