Manual per millorar la redacció d’informes mèdics

Un informe mèdic és un text escrit per un metge sobre el procés assistencial d’un pacient, en el qual es descriuen processos, proves i observacions per arribar a un diagnòstic i a un tractament adequat. Els informes són fragments de la biografia d’una persona en els quals els metges narren el seu estat de salut. També permeten desenvolupar estudis clínics i epidemiològics, i gestionar i avaluar l’atenció assistencial. Són, a més, documents legals que prenen molta importància en processos judicials. Tot i que a vegades alguns professionals els perceben com una obligació rutinària, els informes mèdics són la columna testimonial del sistema sanitari, en el sentit que configuren les traces històriques dels centres.

L’informe mèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió, un nou Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve, elaborat per Rosa Estopà, ofereix eines i recursos per redactar informes mèdics més entenedors, i conscienciar així els professionals dels principals aspectes d’ús d’una llengua que poden ser un obstacle per a la comprensió. Es tracta, doncs, d’una mirada lingüística de l’informe mèdic. Si els professionals són conscients dels errors i de l’ús inadequat de la llengua i segueixen unes recomanacions bàsiques d’escriptura clara i diàfana, els informes mèdics poden ser més entenedors, no només per als pacients sinó també per a altres professionals i per als programes de tractament i recuperació de la informació.

Amb aquesta premissa, el llibre està estructurat en set capítols. Cadascun tracta un aspecte clau de la redacció dels informes mèdics. De cada tema s’ofereix una introducció general del fenomen, exemples de fragments d’informes mèdics reals, recomanacions i consells concrets, casos pràctics reals amb les solucions als casos proposats i bibliografia. El llibre ofereix molts exemples i exercicis extrets d’informes mèdics reals de diversos centres hospitalaris que han estat anonimitzats.

Rosa Estopà
Investigadora de l'Institut de Lingüística Aplicada IULATERM de la Universitat Pompeu Fabra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *