normativacomptable.cat, una eina per dur la comptabilitat en català

El web normativacomptable.cat conté, actualitzats, els textos consolidats de la normativa comptable vigent, publicada en català i en castellà en els diaris i butlletins oficials, en totes les versions al llarg dels anys. Ara i ací, tots aquests textos es presenten tant en català com en castellà i, també, en versió bilingüe.

Les normes i cada una de llurs modificacions hi són referenciades directament al BOE o al DOGC, en català i en castellà, per tal que puguin ésser contrastades i verificades.

La finalitat d’aquest web és fornir als empresaris, als professors i als estudiants una eina que els ajudi a dur, a ensenyar o a estudiar la comptabilitat en català.

La versió bilingüe facilita, a més, la cerca de termes en català o bé en castellà, indistintament, els quals ofereix, com a resultat, en diferents contextos i en ambdues llengües, paral·lelament.

Exemple: si hom vol cercar l’equivalència, en català, de l’expressió comptable castellana «diferencias temporarias», hom pot entrar a la norma Pla general de comptabilitat, en versió bilingüe (Cat/Cast), pitjar Ctrl + F i escriure «diferencias temporarias». Immediatament, al web apareixeran, en aquest cas, quaranta-nou paràgrafs amb aquesta expressió i la seva equivalència en català: «diferències temporànies». També, si hom necessitava consultar terminologia mercantil, el més adient seria que hom anés a raure al text refós de la Llei de societats de capital o al Codi de comerç.

Joan March
Enginyer industrial; creador del web normativacomptable.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.