Retrucs

Categoria per defecte de tots els apunts del Retrucs.

Crides, galerades i compaginades…

Els signes de correcció tipogràfica s’utilitzen des dels orígens de la impremta per corregir les còpies dels manuscrits. Aquests signes, de caràcter internacional, es fan servir per senyalar en el text què cal esmenar, i poden fer referència a un caràcter, una paraula o tota una frase. Indiquen canvis ortogràfics, sintàctics i estilístics, i una gran varietat d’operacions: supressions, modificacions, addicions, etc. […]

Detecció de la lletra tipogràfica d’un web

Cada vegada hi ha més famílies tipogràfiques que podem fer servir lliurement per a les pàgines web. No us ha passat mai que voldríeu fer-ne servir una que heu vist, però que no en sabeu el nom? El Fount és una aplicació molt senzilla que informa del nom de qualsevol lletra tipogràfica d’un web fent-hi només un clic. […]
Featured Video Play Icon

Com es pot copiar un text amb marques de revisió en un altre document de Word?

Ja sabeu que l’eina del control de canvis del Word és un recurs molt útil quan voleu que quedi constància dels canvis que s’han fet en un document. De vegades, però, us pot interessar copiar un exemple d’un document amb marques activades en un altre document. En principi, és una tasca fàcil, però per fer-ho heu de tenir en compte una sèrie de condicions. […]

PDF: separa i combina amb precisió

Ja coneixem les eines que ofereixen l’SmallPDF i l’iLovePDF. Avui és el torn de l’Adolix Split & Merge PDF i el PDFsam. Les quatre eines tenen les mateixes funcions: separar i combinar PDF. Ara bé, tant l’Adolix com el PDFsam permeten especificar les pàgines que es volen combinar (en lloc de combinar o separar directament tot un fitxer). […]

Cerques avançades amb el Google: Llibres i Acadèmic

Una manera d’obtenir resultats més fiables en les nostres cerques a Google és filtrar-los amb l’opció Llibres, disponible a la barra que apareix immediatament a sota del quadre de cerca i a sobre dels resultats. Aquest filtre mostra els resultats procedents de llibres indexats a Google. La visualització del contingut dels llibres pot ser total, parcial o nul·la, depenent dels drets de reproducció associats a cada obra. […]

L’AutoHotkey, el constructor de dreceres del Windows

Ja hem comentat en altres ocasions que les dreceres de teclat són el sistema més eficient per executar determinades accions amb l’ordinador. Només cal que consulteu els apunts marcats amb aquesta etiqueta per comprovar que n’hem publicat uns quants. De fet, la majoria de programes i aplicacions ja en tenen moltes de configurades per fer accions determinades, i quan t’acostumes a fer-ne servir alguna la trobes a faltar quan fas servir una aplicació que no la reconeix. […]

Si t’interessa la tipografia, t’agradarà el Wordmark!

La tipografia és un factor clau a l’hora de redactar, però l’elecció de la lletra, que pot ajudar a il·lustrar la idea que es vol transmetre, no sempre és fàcil. El Wordmark permet visualitzar de cop totes les fonts del sistema i les que hàgiu instal·lat addicionalment. I és que el món tipogràfic va més enllà de l’Arial i la Times New Roman. […]

Seminaris sobre l’avaluació en línia

La irrupció de la pandèmia l’any 2020 va provocar canvis dràstics als quals ens havíem d’adaptar. Un dels molts canvis en l’ensenyament universitari afectava clarament l’avaluació: com podien avaluar els docents, si érem tots a casa, confinats i pràcticament aïllats? La solució passava per avaluar en línia. La majoria de docents, però, no hi estaven avesats, de manera que calia una formació urgent per donar resposta a aquestes necessitats. […]

Secció d’Universitat
Institut de Desenvolupament Professional

La llengua dels comentaris del Word

Ja hem parlat sovint de la importància de mantenir la coherència entre la llengua del document i la de les eines de verificació del Word, i que això està vinculat al text independentment de la configuració del vostre Word. De tota manera, potser us heu trobat que, malgrat haver canviat la configuració del Word perquè us aparegui la vostra llengua de treball habitual, a l’hora de fer servir altres eines, com ara els comentaris, la llengua per defecte que us apareix sigui una altra i, per tant, la verificació ortogràfica no casi amb la llengua dels comentaris. […]

Ja podeu buscar una agulla en un paller amb la cerca avançada de Twitter

Pot ser que hàgiu vist de passada alguna piulada a la cronologia de Twitter i, quan hi heu volgut tornar, hagi estat missió impossible. També pot ser que hàgiu volgut buscar piulades sobre un tema determinat, que continguin una paraula concreta, i que no hi hagi hagut manera. I doncs, què heu de fer per cercar i trobar aquestes piulades? […]