Sobre els usos lingüístics en la traducció de programari

El criteri Localització de productes informàtics recull algunes orientacions lingüístiques i terminològiques per a la creació o traducció de productes informàtics en català. El TERMCAT va publicar aquest criteri el 2011 però des de 1997 ja difonia al web unes línies generals sobre la llengua de la localització.

La qüestió lingüística més tractada i comentada en la localització en català és, des de l’inici de l’establiment d’aquestes recomanacions, la que fa referència a quina fórmula s’utilitza quan, en el context digital, el programa i l’usuari intercanvien informació (vegeu l’apartat 1.1.3 del criteri); aquests intercanvis s’han considerat tradicionalment ordres que l’usuari dóna a la màquina, expressades en imperatiu («desa els canvis»), però també serien susceptibles de ser interpretats com a opcions disponibles pel programa que l’usuari tria d’executar, en infinitiu («desar els canvis»).

Durant els darrers mesos el TERMCAT ha analitzat una altra vegada aquesta qüestió amb diversos agents de l’àmbit: les empreses de localització MSS. Language solutions i Treeloc. Traducció i localització, i les associacions Softcatalà i APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya). Com a resultat d’aquest treball, i a fi de disposar d’un model unitari i d’aplicació inequívoca per a l’usuari, ha variat la redacció de l’apartat per fer més èmfasi en la recomanació de fer servir l’imperatiu com a fórmula més estesa entre els localitzadors en català.

Des del TERMCAT agraïm aquesta col·laboració i valorem la cooperació amb els sectors especialitzats com a indispensable per a avançar en l’extensió de la llengua en l’àmbit digital. Per això, fem una crida a continuar utilitzant tots els canals disponibles d’intercanvi amb els professionals (bústia de suggeriments, xarxes socials…) perquè ens feu arribar els comentaris i suggeriments que considereu oportuns.

Marta Grané Franch
Cap de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del TERMCAT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.