criteris, pàgina 2

Els Serveis Lingüístics de la UB, al Twitter

Els Serveis Lingüístics de la UB s’han estrenat al Twitter a través del canal UB_endirecte per difondre la seva activitat.  Inicialment, des de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia hi farem difusió dels apunts del blog i les actualitzacions dels Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB).   […]

Nova edició del CUB

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona us presenten una nova edició dels Criteris de la Universitat de Barcelona, el CUB, que és el llibre d’estil de la nostra institució. Els criteris que es poden trobar al CUB són lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions, i en aquesta nova edició tenen una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal. […]

Abreviacions de l’àmbit de la salut

Una de les últimes novetats publicades al CUB, el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, és una llista d’una trentena d’abreviacions de l’àmbit de la salut. Gran part dels abreujaments entrats, que sobretot estan relacionats amb la farmacologia, provenen de locucions llatines. A més de l’abreviació i de la forma llatina que l’explica, s’ofereix l’equivalent català i, generalment, en el camp d’observacions s’indica la preferència per aquesta forma catalana, ja que la major part d’aquestes abreviacions llatines s’usen en anglès, però no tenen tradició en català ni en altres llengües romàniques (com ara el castellà o el francès). […]

Modificacions a dos criteris del CUB

A petició de la unitat Gestió Documental i Arxiu de la UB, que ho necessitava per a un nou procediment intern de la UB (la gestió d’expedients de reunió d’òrgans col·legiats), s’han modificat alguns elements dels criteris de l’Acta de reunió i de la Convocatòria. En ambdós criteris, en l’apartat Definició s’ha inclòs un enllaç al procediment. […]

Acord sobre l’ús no sexista de la llengua

Després de la jornada «Visibilitzar o marcar: repensar el gènere en la llengua catalana», que va tenir lloc el 19 de març de 2010 a la Universitat de Barcelona  i que va organitzar el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA), es va constituir un grup de treball, a petició del mateix GELA, format per diferents institucions, amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen i consensuar les línies d’aplicació. […]

El CUB: el llibre d’estil de la UB

L’any 2004, després d’una feina intensa de disseny i redacció, es van estrenar els Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB), el llibre d’estil de la UB, una eina que encara no us havíem presentat en aquest blog. El CUB és un portal dinàmic que conté dues grans bases de dades que recullen els aspectes més remarcables per fixar el model de llengua de la Universitat de Barcelona: d’una banda, els criteris lingüístics, d’estil o convencions —en els quals s’inclouen els models de documents, la majoria dels quals procedeixen de la publicació Documents administratius universitaris (DAU)— i, de l’altra, les abreviacions —recull d’abreviatures, sigles i símbols. […]

Softcatalà presenta la nova edició de la Guia d’estil per a la traducció de productes informàtics

Podeu llegir la notícia sencera al web de Softcatalà: Softcatalà presenta la Guia d’estil per a la traducció de productes informàtics 2010, en la qual es recull l’experiència acumulada al llarg de més d’una dècada de traducció al català en l’àmbit de les TIC. Aquesta guia és una eina de gran utilitat per a traductors de programari i pàgines web al català, atès que recull multitud de casos i dubtes que es presenten tot sovint durant el procés de traducció. […]