diccionari, pàgina 2

Diccionario de americanismos

El Diccionario de americanismos  és un diccionari descriptiu, fet per l’Associació d’Acadèmies de la Llengua Espanyola (ASALE), que recull un gran repertori lèxic de les diferents zones de l’espanyol d’Amèrica, representades per les vint-i-dues acadèmies de la llengua que formen part d’aquesta associació. És consultable en línia des de la pàgina asale.org/damer/. […]
dictionnaire

Diccionaris de francès en línia

En altres apunts hem parlat d’alguns recursos en línia que contenen terminologia en francès, com ara el Grand dictionnaire terminologique o el Termium. En aquest apunt parlarem dels diccionaris en francès de llengua general (diccionaris de definicions, bilingües, de pronúncia, etc.) que es puguin consultar en línia gratuïtament. El portal Larousse permet la consulta del Dictionnaire de français, un diccionari de llengua general molt complet que conté moltes accepcions, informació gramatical (i un conjugador de verbs), informació etimològica, sinònims, homònims, expressions, citacions, etc. […]

Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Els diccionaris descriptius tenen com a finalitat caracteritzar les unitats lèxiques d’una llengua quant a contingut i utilització real, en contraposició amb els diccionaris normatius, que tenen la pretensió de ser prescriptius i incorporen només les unitats lèxiques i els valors que la normativa lingüística considera admesos. Un d’aquests diccionaris és el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, (DDLC), un projecte lexicogràfic de gran abast, desenvolupat entre 1985 i 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans, que té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català. […]

Justiterm

El Justiterm és un recurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que inclou tot un conjunt de locucions i d’expressions d’ús molt freqüent en el llenguatge jurídic i administratiu, amb la correspondència al castellà. Es va posar en marxa l’any 2002 i des d’aleshores ha anat creixent fins a arribar a les 8.400 entrades que té avui aproximadament. […]

Diccionaris d’anglès en línia

De diccionaris d’anglès en línia, n’hi ha més que en cap altra llengua. Precisament per això és important saber quines són les obres més rellevants per la qualitat o fiabilitat de les informacions que contenen. En la breu selecció que us presentem a continuació no hi ha incloses obres per a finalitats específiques (diccionaris per a estudiants d’anglès, diccionaris bilingües, diccionaris escolars, etc.), […]
one look

Multicercadors de diccionaris en anglès: Onelook Dictionary Search

La llista de diccionaris en anglès és immensa. Per aquesta raó, poden ser especialment útils les eines que ens permeten la cerca simultània a un conjunt ampli d’obres. Els multicercadors, a més de permetre fer una cerca més exhaustiva, ofereixen la possibilitat de descobrir obres lexicogràfiques i valorar-les pels resultats obtinguts en les cerques. […]

Recursos multilingües: Electropedia i Termite

Avui presentem dos recursos terminològics multilingües pertanyents a organismes internacionals que s’ocupen de l’estandardització i la regulació en els àmbits de l’electrotècnia i les telecomunicacions: l’Electropedia i el TERMITE. L’Electropedia és un recurs de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), organisme encarregat d’establir la coordinació i la unificació de les diferents normes estatals sobre electrotècnia, i recull tota la terminologia (més de 20.000 termes amb definicions) en anglès i francès, amb equivalències en altres llengües, com ara l’espanyol, el portuguès, l’italià, l’alemany, etc. […]

El Diccionari personalitzat per al Word 2010

Fins ara, el Diccionari personalitzat dels Serveis Lingüístics era compatible amb totes les versions del Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, etc.), excepte la més recent, la 2010. A partir d’avui, tant l’arxiu que conté el diccionari per a l’MSO 2007 com les instruccions sobre com instal·lar-lo i activar-lo també us serveixen per a l’MSO 2010. […]

A Internet també tenim verificador!

En apunts anteriors, us explicàvem com fer servir el verificador del Firefox. En aquest cas, us presentem uns complements que, de manera pràctica i ràpida, ens permeten canviar d’idioma des de la barra d’estat. Un exemple. Imagineu-vos que esteu redactant en anglès en un blog, un gestor de correu, un formulari… L’únic que haureu de fer és seleccionar l’idioma anglès des de la barra d’estat i, automàticament, us marcarà de color vermell tot el que no hàgiu escrit correctament. […]

Aquest apunt és obsolet.

Els iroquesos són novaiorquesos: gentilicis i topònims al DIEC

De vegades quan cal escriure el gentilici relacionat amb un topònim de cop s’encenen les alarmes del dubte: «Si els habitants de Nova York són novaiorquesos, els de Nova Zelanda què són?». Si no se sap la forma correcta i exacta d’un gentilici, pot ser complicat intentar localitzar-la al diccionari. En el cas del DIEC en línia, en fer una cerca bàsica, si no hi ha coincidència, l’aplicació no ens dóna cap solució ni cap llista de termes alfabèticament propers. […]