termes

TERMIUM Plus, la terminologia que ve del Canadà

TERMIUM Plus® és la base de dades lingüística i terminològica de l’Oficina de Traduccions del Govern del Canadà. Conté milions de termes amb la correspondència anglès-francès, i també, en menor grau, en castellà i portuguès (generalment en les variants americanes d’aquestes llengües). La informació del Termium, juntament amb tot un conjunt de recursos aplegats dins el Language Portal of Canada són d’accés lliure des de 2009. […]
container

Termes i definicions en les normes ISO

Les normes ISO no són d’accés lliure, cal comprar-les o consultar-les en un centre de documentació per veure’n el contingut complet. No obstant això, la ISO Online Browsing Platform permet fer cerques i obtenir una visió parcial del contingut de les normes, cosa que pot ser útil abans de decidir si es vol adquirir la norma completa. […]
rebotiga

Rebotiga lingüística de farmàcia

El dia 12 de desembre, en el marc dels actes de celebració de la festa patronal de la Facultat de Farmàcia, es va presentar la Rebotiga lingüística de farmàcia, un web dels Serveis Lingüístics de la UB, amb el suport de la Comissió de Política Lingüística de la Facultat. El web té l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos en català en el camp de la farmàcia, i s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals d’aquest àmbit acadèmic. […]

Vocabulari d’enginyeria química

Els Serveis Lingüístics i la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química de la UB publiquen el Vocabulari d’enginyeria química, la primera obra en línia de la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l’Alumnat. Aquesta obra conté 1592 denominacions (527 termes catalans amb els equivalents en castellà i anglès) que s’han seleccionat seguint un arbre de camp que preveu les branques següents: Processos i operacions unitàries Equipament i serveis industrials Productes industrials Disseny, economia i control de processos químics En aquesta primera edició s’han inclòs únicament els termes seleccionats per a les dues primeres branques. […]