termes

TERMIUM Plus, la terminologia que ve del Canadà

TERMIUM Plus® és la base de dades lingüística i terminològica de l’Oficina de Traduccions del Govern del Canadà. Conté milions de termes amb la correspondència anglès-francès, i també, en menor grau, en castellà i portuguès (generalment en les variants americanes d’aquestes llengües). La informació del Termium, juntament amb tot un conjunt de recursos aplegats dins el Language Portal of Canada són d’accés lliure des de 2009. […]
container

Termes i definicions en les normes ISO

Les normes ISO no són d’accés lliure, cal comprar-les o consultar-les en un centre de documentació per veure’n el contingut complet. No obstant això, la ISO Online Browsing Platform permet fer cerques i obtenir una visió parcial del contingut de les normes, cosa que pot ser útil abans de decidir si es vol adquirir la norma completa. […]
rebotiga

Rebotiga lingüística de farmàcia

El dia 12 de desembre, en el marc dels actes de celebració de la festa patronal de la Facultat de Farmàcia, es va presentar la Rebotiga lingüística de farmàcia, un web dels Serveis Lingüístics de la UB, amb el suport de la Comissió de Política Lingüística de la Facultat. El web té l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos en català en el camp de la farmàcia, i s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals d’aquest àmbit acadèmic. […]

Diccionari de fitopatologia

Els Serveis Lingüístics de la UB presenten el Diccionari de fitopatologia, de la professora Assumpció Moret (professora emèrita del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia). És una obra adreçada a totes les persones que treballen en l’àmbit de la fitopatologia o s’interessen pel món de la patologia de les plantes i, molt especialment, als estudiants universitaris que fan assignatures relacionades amb aquesta disciplina. […]

Omnia Nomina

Omnia Nomina és el nou portal de consulta de les denominacions, el lèxic i els termes de la documentació institucional de la Universitat de Barcelona, amb equivalències al castellà i l’anglès. L’objectiu d’aquest portal és fixar la forma correcta per a totes aquestes denominacions i oferir-ne la traducció preferent al castellà i l’anglès per als textos que, d’acord amb el Pla de llengües de la UB, s’han de traduir a aquestes llengües. […]

Vocabulari d’enginyeria química

Els Serveis Lingüístics i la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química de la UB publiquen el Vocabulari d’enginyeria química, la primera obra en línia de la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l’Alumnat. Aquesta obra conté 1592 denominacions (527 termes catalans amb els equivalents en castellà i anglès) que s’han seleccionat seguint un arbre de camp que preveu les branques següents: Processos i operacions unitàries Equipament i serveis industrials Productes industrials Disseny, economia i control de processos químics En aquesta primera edició s’han inclòs únicament els termes seleccionats per a les dues primeres branques. […]

Vocabulària

Vocabulària és un blog dels Serveis Lingüístics de la UB adreçat a la comunitat universitària, que té la finalitat d’aprofundir la millora de la qualitat lingüística i, concretament, terminològica de les comunicacions orals o escrites. Per assolir aquest objectiu, Vocabulària presenta, d’una banda, una interfície que facilita la consulta de diversos recursos de manera simultània i, de l’altra, un conjunt d’apunts informatius que s’elaboren i publiquen regularment. […]

El nou web del TERMCAT

Fa uns mesos que s’ha renovat el web del TERMCAT. Un dels principals avantatges d’aquesta renovació és la millora de l’accés al Cercaterm, que ara no requereix autenticació prèvia. A més, hi ha la possibilitat d’afinar la cerca restringint la llengua, la categoria lèxica, l’àrea temàtica, el camp (denominació, definició o nota), etc., […]