UB

Motion blur

Guies ràpides del CUB: els criteris en versió reduïda

El nou portal Guies ràpides del CUB està pensat per centralitzar totes les guies ràpides del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, el CUB. Les guies ràpides són versions resumides de determinats capítols de criteris de la UB i permeten fer-ne una lectura ràpida i essencial. Alhora, cada guia ràpida està vinculada a la versió completa del criteri corresponent del CUB, que sempre es pot consultar per ampliar la informació o resoldre dubtes concrets amb més deteniment. […]

Vocabulari d’enginyeria química

Els Serveis Lingüístics i la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química de la UB publiquen el Vocabulari d’enginyeria química, la primera obra en línia de la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l’Alumnat. Aquesta obra conté 1592 denominacions (527 termes catalans amb els equivalents en castellà i anglès) que s’han seleccionat seguint un arbre de camp que preveu les branques següents: Processos i operacions unitàries Equipament i serveis industrials Productes industrials Disseny, economia i control de processos químics En aquesta primera edició s’han inclòs únicament els termes seleccionats per a les dues primeres branques. […]

Els Serveis Lingüístics de la UB, al Twitter

Els Serveis Lingüístics de la UB s’han estrenat al Twitter a través del canal UB_endirecte per difondre la seva activitat.  Inicialment, des de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia hi farem difusió dels apunts del blog i les actualitzacions dels Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB).   […]

Nova edició del CUB

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona us presenten una nova edició dels Criteris de la Universitat de Barcelona, el CUB, que és el llibre d’estil de la nostra institució. Els criteris que es poden trobar al CUB són lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions, i en aquesta nova edició tenen una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal. […]

Abreviacions de l’àmbit de la salut

Una de les últimes novetats publicades al CUB, el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, és una llista d’una trentena d’abreviacions de l’àmbit de la salut. Gran part dels abreujaments entrats, que sobretot estan relacionats amb la farmacologia, provenen de locucions llatines. A més de l’abreviació i de la forma llatina que l’explica, s’ofereix l’equivalent català i, generalment, en el camp d’observacions s’indica la preferència per aquesta forma catalana, ja que la major part d’aquestes abreviacions llatines s’usen en anglès, però no tenen tradició en català ni en altres llengües romàniques (com ara el castellà o el francès). […]

Modificacions a dos criteris del CUB

A petició de la unitat Gestió Documental i Arxiu de la UB, que ho necessitava per a un nou procediment intern de la UB (la gestió d’expedients de reunió d’òrgans col·legiats), s’han modificat alguns elements dels criteris de l’Acta de reunió i de la Convocatòria. En ambdós criteris, en l’apartat Definició s’ha inclòs un enllaç al procediment. […]

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (UB) és el dipòsit institucional que conté en format electrònic les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional dels membres de la comunitat universitària. Objectius del Dipòsit Difondre els documents publicats per la UB i per membres de la comunitat universitària per incrementar-ne i potenciar-ne la visibilitat. […]

Judit Casals i Montserrat Aguasca
Tècniques del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

El CUB: el llibre d’estil de la UB

L’any 2004, després d’una feina intensa de disseny i redacció, es van estrenar els Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB), el llibre d’estil de la UB, una eina que encara no us havíem presentat en aquest blog. El CUB és un portal dinàmic que conté dues grans bases de dades que recullen els aspectes més remarcables per fixar el model de llengua de la Universitat de Barcelona: d’una banda, els criteris lingüístics, d’estil o convencions —en els quals s’inclouen els models de documents, la majoria dels quals procedeixen de la publicació Documents administratius universitaris (DAU)— i, de l’altra, les abreviacions —recull d’abreviatures, sigles i símbols. […]