Verificador ortogràfic per al Firefox

El navegador Firefox de Mozilla té un verificador ortogràfic que permet revisar els textos dels quadres editables de les aplicacions web, com ara els serveis de correu electrònic o els formularis en línia. Si no teniu el verificador ortogràfic instal·lat al Firefox, el podeu baixar des de la pàgina següent: https://addons.mozilla.org/ca/firefox/language-tools.

Podeu baixar els verificadors ortogràfics de les llengües que useu habitualment (català, espanyol, anglès, etc.). Un cop instal·lats, per canviar la llengua del verificador només heu de prémer el botó dret del ratolí sobre l’àrea de text editable i triar la llengua que vulgueu fer servir de l’opció Llengües.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.