Raquel Hidalgo Medina

Estudiant del grau de Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona. Redactora de la revista Angle, a més de col·laborar en altres publicacions. Tècnica Superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa.