Perspectives

Anàlisi, reflexió, pensament.
La cultura vista des de diferents angles, a través de la ressenya, l’entrevista o l’assaig.
.