Borsa d’intercanvi lingüístic i Grups de conversa d’anglès

Els Serveis Lingüístics ofereixen als estudiants de la UB la possibilitat de practicar llengües de manera informal i complementària als cursos presencials o virtuals:

Les inscripcions a la Borsa d’intercanvi estan obertes i les dels Grups de conversa s’anunciaran molt aviat a l’espai del Campus Virtual.

Comments are closed.