Verificador ortogràfic per al Firefox

El navegador Firefox 3.0 de Mozilla té un verificador ortogràfic que permet revisar els textos dels quadres editables de les aplicacions web, com ara els serveis de correu electrònic o els formularis en línia. Si no teniu el verificador ortogràfic instal·lat al vostre Firefox, el podeu baixar des de la pàgina següent:

https://addons.mozilla.org/ca/firefox/language-tools

Podeu baixar els verificadors ortogràfics de les llengües que useu habitualment (català, espanyol, anglès, etc.). Un cop instal·lats, per canviar la llengua del verificador només heu de prémer el botó dret del ratolí sobre l’àrea de text editable i triar la llengua que vulgueu fer servir de l’opció Llengües.

Verificador ortogràfic del Word

Voleu revisar l’ortografia dels vostres textos? Dins mateix del processador de textos de Microsoft Word teniu l’eina per fer-ho:

Microsoft Word revisa automàticament l’ortografia i la gramàtica dels documents mentre escrivim, sempre que hàgim triat aquesta opció. Per indicar els possibles errors ortogràfics utilitza un subratllat ondulat de color vermell, i per indicar els possibles errors gramaticals fa servir un subratllat ondulat de color verd. En el cas del català només hi ha disponible la revisió ortogràfica, no la gramatical.

Més informació

Continua llegint →