Guia dels treballs de fi de màster

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha editat una guia, que coordinen M. Luisa Rodríguez Moreno i Juan Llanes Ordóñez, professors del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia de la UB, i en la qual han participat vuit autors més.

La guia didàctica Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster està concebuda des d’una perspectiva triple: la dels estudiants, perquè aprenguin a plantejar, redactar i presentar un projecte o assaig d’alt nivell universitari; la del professorat, perquè redescobreixi la vàlua de la seva tasca d’acompanyament —individual o en grup— que garanteix el seguiment i el procés continu en l’elaboració de cada fase, i la de l’avaluació —basada en el sistema de rúbriques—, indispensable per a tots els agents que intervenen en el treball, per tal d’aconseguir l’excel·lència en la universitat actual. La guia orienta cada pas de l’estudiant, aprofundeix en la tasca de tutorització i clarifica els processos d’avaluació de les comissions.

Podeu descarregar-la al web: http://www.aqu.cat/biblioteca_fitxa/index.aspx?idioma=ca-ES&id=10725

Comments are closed.