El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) oferta el curs virtual “Estratègies de recerca de feina” mitjançant el campus virtual de la Universitat de Barcelona.

 

Té com a objectiu facilitar als estudiants una formació complementària als seus plans d’estudis que li ofereixi eines i recursos per poder afrontar amb èxit el procés de recerca de feina.

 

DESTINATARIS

Estudiants de la Universitat de Barcelona.


RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Curs susceptible de reconeixement d'un crèdit optatiu ECTS per l'alumnat de grau.

 

INSCRIPCIÓ

Places exhaurides.

 

PREU

GRATUÏT

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder realitzar-lo, hauràs de comunicar-ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic sae.orientacio@ub.edu.


Si no realitzes l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i degudament justificats) no podràs fer cap altra activitat gratuïta que ofereixi el Servei d’Atenció a l’Estudiant durant el primer semestre del curs 2023/2024.

 

METODOLOGIA

Virtual asincrònica

 

PERÍODE DEL CURS

Inici del curs: 7 de març de 2023

Finalització: 12 de maig de 2023

 

  

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIONS TANCADES

 

L'adjudicació de les places es farà per rigorós ordre d'arribada de les sol·licituds d'inscripció. Emplenar el formulari no comporta l'acceptació al curs. Les inscripcions estaran obertes a partir de les 10h. del 30 de gener de 2023.

 

 

Més informació:

 

 

 

 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

 

- Afavorir estratègies per a definir l’objectiu professional.

- Aprendre a dissenyar un pla d’acció en la recerca activa de feina.

- Identificar i aprendre a utilitzar els recursos que proporciona la xarxa i els diferents organismes

- Aprendre a elaborar el currículum i la carta de presentació.

- Identificar i fer ús de les estratègies que tenim al nostre abast amb les noves tecnologies i els recursos de la web 2.0

- Conèixer les tècniques de selecció  (proves psicotècniques, entrevistes de selecció...)

PROGRAMA

 

 

1. L’OBJECTIU PROFESSIONAL

  • ELEMENTS EN LA RECERCA DE FEINA
  • EL MEU PLA DE MÀRQUETING
  • ANÀLISI INTERN. AUTOCONEIXEMENT
  • EL MERCAT DE TREBALL
  • L’ANÀLISI DAFO
  2. CANALS DE RECERCA DE FEINA
  • VIES PER ACCEDIR A UN LLOC DE TREBALL
  • NETWORKING O RECERCA DE FEINA PER INTERNET
  • PREPARAR-SE PER CERCAR FEINA
  • TREBALLAR EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
  • TREBALLAR A EUROPA I A L’ESTRANGER
  • TREBALLAR PER LES EMPRESES PRIVADES
  • INTERNET I LA WEB 2.0
 

3. INSTRUMENTS DE RECERCA DE FEINA

  • CURRICULUM VITAE
  • LA CARTA DE PRESENTACIÓ
  • LA IDENTITAT DIGITAL.
 

4. LES PROVES DE SELECCIÓ

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

Per obtenir l’APTE l’estudiant haurà de superar tots els qüestionaris i exercicis que es trobaran en el mateix campus.

FUNCIONAMENT

 

El plantejament del curs és el següent: l’alumne ha de llegir uns textos i realitzar unes activitats  i contestar uns qüestionaris relacionats amb el material dins d’un calendari preestablert.