L’investigador Albert Julià lidera el projecte “La situació de les persones grans amb dependència funcional i les persones cuidadores a Barcelona (DEPCURA-BCN)”

Albert Julià, investigador de la School of Sociology de la Universitat de Barcelona, ha guanyat una subvenció extraordinària per a la recerca i la innovació de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”. El projecte “La situació de les persones grans amb dependència funcional i les persones cuidadores a Barcelona (DEPCURA-BCN)” s’emmarca dins el Pla Barcelona Ciència 2020-2023.

La durada de l’estudi liderat per la UB és de 18 mesos i compta amb una subvenció de 133.394,24 €. A més de Julià, investigador principal de l’estudi, també hi participaran altres membres del departament de Sociologia de la UB, com són el Pedro Gallo i la Marga Marí-Klose. També hi col·laboraran dues entitats més: la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DEPCURA-BCN proposa realitzar, per primer cop, una recerca amb una mostra representativa de la població d’edat avançada en situació de dependència funcional (en endavant SDF) amb l’objectiu d’analitzar quines són les seves característiques, les estratègies de cura segons diferents perfils, així com detectar possibles necessitats no cobertes.

Mitjançant enquestes i entrevistes, l’estudi pretén analitzar en profunditat les característiques, riscos i necessitats que tenen les persones grans en SDF; els perfils de les persones cuidadores i de la seva gestió, estratègies, barreres i oportunitats que troben a la ciutat de Barcelona; les desigualtats entre els diferents perfils de llars amb persones grans en SDF tenint en compte també les desigualtats territorials; estudiar les accions i/o polítiques que es puguin aplicar en l’entorn de la ciutat de Barcelona i que s’apliquin a altres contexts; i l’elaboració de recomanacions per millorar l’atenció a les persones grans en SDF, així com als diferents perfils de persones cuidadores.

Leave a Reply

X