Joaquim Juan Albalate

Doctorat en Sociologia (2003), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
  • Organitzacions socials
    • Treball, ocupacions i relacions de producció
    • Dinàmiques institucionals i organitzatives