Alberto Martín Pérez

Doctorat en Sociologia (2007), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

Àrees de recerca:
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
    • Salut, qualitat de vida i felicitat
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
    • Mobilitat i migracions