Elisabet Almeda Samaranch

Doctorat en Sociologia (1999), Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Canvis i polítiques familiars
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa