Adriana Aubert Simon

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Desigualtats educatives
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Desafiaments i polítiques educatives
    • Joventut i infància