Joan Bellavista Illa

Doctorat en Sociologia (1992),Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Cultura, coneixement i innovació
    • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia