Maria Trinidad Bretones Esteban

Doctorat en Sociologia (1990), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Pobresa i exclusió social
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
    • Mobilitat i migracions