Ana Mercedes Burgues De Freitas

Doctorat en Sociologia (2014), Universitat de Barcelona | Investigadora Associada

ana.burgues@ub.edu | Perfil institucional

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
  • Organitzacions socials
    • Xarxes socials i capital social
    • Dinàmiques institucionals i organitzatives