Jordi Caïs Fontanella

Doctorat en Sociologia (1998), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Salut, qualitat de vida i felicitat
    • Canvis i polítiques familiars
  • Desigualtat
    • Pobresa i exclusió social
    • Mesures i indicadors